Privacyverklaring Eniq

Uw privacy is voor Eniq B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

  • Onze doelen duidelijk vastleggen
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan
  • Expliciet toestemming vragen
  • Benodigde veiligheidsmaatregelen treffen
  • Uw rechten respecteren

Eniq levert slimme oplossingen waarover meer te lezen is op onze website: https://eniq.online. Wij zijn ingeschreven bij de KvK onder nummer 89411552. Meer informatie over contactmogelijkheden is te vinden op onze contactpagina.

Op onze website worden tijdens algemeen gebruik anonieme persoonlijke gegevens verzameld die ons inzicht geven in het functioneren van de website (Google Analytics). Aanvullend is het mogelijk om gebruik te maken van ons contactformulier. Alle gegevens die via dit formulier worden verzonden ontvangen wij via e-mail. Deze e-mails worden opgeslagen in onze online e-mailoplossing opgeslagen. Contactgegevens worden verwerkt in ons online CRM systeem. Alle documentatie die wij verzamelen en genereren naar aanleiding van uw aanvraag worden gebundeld met de originele aanvraag opgeslagen op ons online opslagplatform.

De genoemde online systemen zijn gekoppelde oplossingen die door een zorgvuldig geselecteerde, en betrouwbare hostingdienstverlener (Microsoft) worden geleverd.

Al onze online activiteiten worden beveiligd via versleutelde verbindingen (SSL) en wij conformeren ons aan richtlijnen voor informatiebeveiliging zoals onder anderen vastgelegd in ISO 27001.

Alle ontvangen gegevens worden bewaard totdat wij een expliciet verzoek krijgen tot verwijdering hiervan. Dit is vanwege administratieve redenen, ter ontwikkeling en borging van onze ervaring, en tevens bij wijze van service zodat wij u hiermee eventueel later weer efficiënt van dienst kunnen zijn.

Bij wet is vastgelegd dat u ten aller tijden recht heeft op inzage, rectificatie, het indienen van klachten, overdracht en verwijdering.

Een verzoek tot verwijdering, rectificatie, overdracht of inzage kan worden gedaan door middel van het contactformulier. Vermeld hierbij ondubbelzinnig op wie de gegevens betrekking hebben en wat het verzoek is. Gebruik unieke gegevens zoals bijvoorbeeld een mailadres. Klachten kunnen worden ingediend via de Autoriteit Persoonsgegevens.